ภาพบรรยากาศงานประกาศรางวัล MayBelief Award 2012
avatar
ฝ่ายกิจกรรม Maybelief


user image

29 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา บริษัทเมยาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ MayBelief (เมย์บีลีฟ) ได้จัดงานประกาศรางวัล MayBelief Beauty Tip Design Contest 2012 (การประกวดการออกแบบภาพประกอบกราฟฟิกวิธีการบำรุงผิว อย่างถูกต้องและปลอดภัย กับผลิตภัณฑ์เมย์บีลีฟ) & MayBelief Boy&Girl Contest 2012 (การประกวดค้นหาหนุ่มสาวหน้าใส เมย์บีลีฟ) ณ หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่เวลา 9.00-16.30 น. ที่ผ่านมาค่ะ ส่วนบรรยากาศความสนุกสนาน และรอยยิ้มที่เกิดขึ้นภายในงั้นเป็นอย่างไรนั้น เราไปชมกันได้เลยค่ะ


maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

พิธีกร เมย์บีลีฟหน้าสุดหล่อคุณบูน และเมย์บีลีฟสาวสุดสวยคุณมีน

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ประธานเปิดในงาน กำลังรับฟังพิธีกรอย่างตั้งใจ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทเมยาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด คุณสรพล ธีรคุณวิศิษฎ์ กำลังกล่าวถึงการจัดงานในครั้งนี้

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวเปิดงาน

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

การแสดง Maybelief Grand Opening Dance จากน้องๆคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปี 1
เก่งๆกันทั้งนั้นเลย น่ารักมากๆด้วยล่ะ^^ ใครไม่ได้มางานนี้ น่าเสียดายสุดๆเลยค่ะ ขอบอก......!!!

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

การแสดงเปิดงานยังไม่จบเพียงเท่านี้ ยังไม่เพลงเพราะๆ ให้ฟังอีกด้วย

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

คณะกรรมการผู้ให้คะแนนและตัดสิน MayBelief Boy&Girl Contest 2012 ในครั้งนี้...
คณะกรรมการท่านแรกได้แก่  คุณอาภัสรา กุลธรานันท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ขวาสุดของภาพ)
คณะกรรมการท่านที่สอง ได้แก่ คุณเอกจิตรา รัตนบำรุง Advertising Manager จากนิตยสารทีวีพูล(กลาง)
และคณะกรรมการท่านสุดท้ายได้แก่ อาจารย์จันทนา อินสระ จากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์(ซ้ายสุดของภาพ)

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ผู้เข้ารอบคนแรกได้แก่..... น้องกัน พงษ์ชัยวัฒน์ ปานะดิษฐ์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 1
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องจี๊ดจ๊าด น.ส.กัญสมา กรอบมุข ผู้เข้าประกวดหมายเลข 2
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะพยาบาลศาสตร์ คนนี้น่ารักสุดๆเลยอ่ะ!

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องเจ็ก ถิรนัย แซ่ตั้ง ผู้เข้าประกวดหมายเลข 3
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
 maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องจี๊ดจ๊าด น.ส.ณัฐธยา สายศิลป์ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 4
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องพัด วรพนธ์ กิตติทรัพย์เจริ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 5
จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องแนท น.ส.ฐิติมา ทิพย์ไทย ผู้เข้าประกวดหมายเลข 6
จากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรี

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องเค นายวรรณลภย์ สุริยะโยธิน ผู้เข้าประกวดหมายเลข 7
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องปลา น.ส.รัญชยา เรืองฤดี ผู้เข้าประกวดหมายเลข 8
จากมหาวิทยาลัยธนบุรี

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องมิ้ม นายวรรณชัย วัฒนพร ผู้เข้าประกวดหมายเลข 9
จากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องภา น.ส.จิดาภา สุจินันท์กุล ผู้เข้าประกวดหมายเลข 10
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วรสาร

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องดุ๊ก นายภัทรพล ดลเจือ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 11
จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องมาช่า น.ส.ยุวดี ปราโมท ผู้เข้าประกวดหมายเลข 12
จากมหาวิทยาลัยสยาม

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องเรย์ นายเรวัตร ไทรเกตุ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 13
จากมหาวิทยาลัยธนบุรี

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องเบลล์ น.ส.รัตนพล อวยบางมด ผู้เข้าร่วมประกวดหมายเลข 14
จากมหาวิทยาลัยเอเชียร์อาคเนย์

 maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

น้องสตางค์ นายประสิทธิชัย เตียวติ ผู้เข้าประกวดหมายเลข 15
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

โฉมหน้าผู้เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ทั้งหล่อ ทั้งสวยกันทุกคนเลยนะคะ เล่นเอาทางคณะกรรมการ ตัดสินได้ยากกันเลยทีเดียว^^

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

กิจกรรม เกมสนุกๆ ที่ชวนให้น้องๆผู้เข้าร่วมงานทุกคน หัวเราะกันท้องแข็ง กันเลยทีเดียว.....ขอบคุณผู้ร่วมเล่นเกมทุกๆคนที่ทำให้ทุกๆคนมีรอยยิ้มค่ะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

และแล้วก็มาถึงการประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้ายกันแล้วค่ะ ที่จะต้องมาตอบคำถามชิงไหวพริบกันในรอบสุดท้าย....

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

เมย์บีลีฟมีน พิธีกรสุดสวยของเรากำลังจะประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบสุดท้ายค่ะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ผู้เข้ารอบสุดท้าย คนแรก ได้แก่...น้องกันค่ะ ส่วนคำถามอะไรนั้น เราไม่บอกละกัน^^

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ผู้เข้ารอบคนสุดท้าย ที่สองได้แก่ น้องจี๊ดจ๊าด กำลังลุ้นการจับคำถามว่า จะได้คำถามอะไรนะ?
และนี่ก็คือภาพบรรกาศ ความตั้งใจการตอบคำถามของน้องๆรอบสุดท้ายกันค่ะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

แหม....น้องเบลล์ดู ถ้าจะตั้งใจตอบคำถามสุดๆเลยนะคะ^^ เอาเป็นว่าก็เอาใจช่วยกันต่อไปค่ะ

ระหว่างที่เรารอทางคณะกรรมการผู้ใจดีกำลังรวบรวมคะแนนนั้น เรามาพักชมละครกันดีกว่าค่ะ
กับละครสนุกๆจากเมย์บีลีฟ เรา เรื่อง....ความมั่นใจ (ไม่)หายไปไหนเลย!

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

เรื่องราวของหนุ่มสาว 3 คนที่มี ความมั่นใจต่างกัน เด็กหนุ่มชื่อโจ้ จะต้องไปสมัครงานแต่ก็ไม่มีที่ไหนรับเข้าทำงาน ส่วนเพื่อสาวชื่อแพรวก็กำลังจะมีความรัก
แต่ก็ไม่กล้าไปพบหน้าผู้ชาย เพราะว่าผิวหน้าไม่ค่อยสดใส ส่วนเพื่อนกระเทย ไอซ์ซิ่ง มีความมั่นใจมากเพราะว่าใช้ เมย์บีลีฟ จึงแนะนำให้เพื่อนทั้งสอง ลองใช้ดู
ท้ายที่สุดของเรื่องนี้.....เมื่อเพื่อนๆของไอซ์ซิ่งได้ลองใช้ เมย์บีลีฟ ทุกอย่างในชีวิตของเขาทั้งสองจึงดีขึ้น....เพราะว่า เมย์บีลีฟ เนรมิตผิวสวย สวยได้...ปลอดภัยด้วย
 

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ยินดีด้วยกับ น้องเรย์กับรางวัล ขวัญใจ ช่างภาพ (จากสื่อมวลชน) 
และขอขอบคุณ อาจารย์ฟาริดา วิรุฬหผล จากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ที่คอยช่วยส่งเสริมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ยินดีด้วยกับน้องจี๊ดจ๊าดค่ะ กับรางวัลขวัญใจ ช่างภาพเช่นกัน

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ยินดีด้วยกับน้องกัน และน้องเบลล์ กับรางวัล Popular Like Vote ได้รับทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 8,000 บาท

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ยินดีด้วยกับน้องดุ๊ก และน้องแนท ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์รวมมูลค่า 8,000 บาท

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ยินดีด้วยกับน้องเค และน้องปลา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 MayBelief Boy&Girl Contest 2012 ในครั้งนี้
ได้รับ ทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์เมย์บีลีฟรวมมูลค่า 15,000 บาท ค่ะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ยินดีกับผู้เข้าประกวด MayBelief Boy&Girl Contest 2012 ทุกๆท่านด้วยนะคะ ส่วนน้องๆที่ไม่ได้รางวัลก็ไม่ต้องเสียใจค่ะ
เพราะเมย์บีลีฟเราใจดี ก็จะมีของขวัญติดไม้ติดมือไปให้ แน่นอนค่ะ ^^

และแล้วก็มาถึงหัวใจหลักของการจัดงานครั้งนี้ MayBelief Award 2012 ในครั้งนี้...นั้นก็คืองานประกาศรางวัล MayBelief Beauty Tip Design Contest 2012 นั้นเองค่ะ
และก่อนที่จะเข้าถึงการ ประกาศรางวัลนั้น เราก็มี ภาพการตัดสินและคำแนะนำจากคณะการ ถึงน้องๆนักออกแบบทุกๆคนค่ะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

กรรมการตัดสินทั้ง 3 ท่านได้แก่ 
กรรมการผู้จัดการ คุณสรพล ธีรคุณวิศิษฎ์ บริษัท เมยาโกะ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวาสุด) มาตัดสินด้วยตัวท่านเอง
อาจารย์มารุต พิเชษฐวิทย์ หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ (กลาง)
และคนสุดท้าย คุณวีรชัย ดวงพลา หรือในนามปากก เดอะดวง นักเขียนภาพประกอบ นักเขียนการ์ตูน ระดับประเทศ
ที่มีผลงานมากมายและโด่งดัง จนไปคว้ารางวัลจากประเทศญี่ปุ่นมาแล้ว

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

เดอะดวงกำลัง ดูผลงานอย่างหนักเลย เพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดสำหรับในงานครั้งนี้...


maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

MayBelief Beauty Tip Design Contest 2012 (การประกวดการออกแบบภาพประกอบกราฟฟิก วิธีการบำรุงผิว
อย่างถูกต้องและปลอดภัย กับผลิตภัณฑ์เมย์บีลีฟ) รางวัลขวัญใจมหาชนได้แก่ นางสาว วิรัทยา จากน่าน
(รางวัลนี้ได้จากผู้เข้าร่วมงานและร่วมโหวตผลงานนี้ให้ ใน MayBelief Gallary ค่ะ) 


maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

เจ้าของรางวัล Popular Like Vote ในครั้งนี้ได้แก่ นายสรัส จงถาวร(นิก)จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

เจ้าของรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในครั้งนี้ได้แก่ นายจักรกฤษณ์ เกทษร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์


maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
เจ้าของรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในครั้งนี้ได้แก่ นายศุภพงศ์ อ่อนหวาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 


maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

เจ้าของรางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 ในครั้งนี้ได้แก่  นางสาวพรทิพย์ ทองคำดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
 

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

และนี่คือโฉมหน้า ผู้ชนะการประกวด MayBelief Beauty Tip Desing Contest 2012 ทั้ง 5 คน ยินดีกับน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ผลิตภัณฑ์ครีมหน้าใสเมย์บีลีฟขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุกๆคนนะคะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

งั้นเราถ่ายภาพรวม ทุกคนทำท่า เมย์บีลีฟกัน เอ้า.....ชู 3 นิ้วแบบนี้ค่ะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

ผลิตภัณฑ์ ครีมหน้าใสเมย์บีลีฟ ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์จารุพรรณ ทรัพย์ปรุง
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้่ร่วมเป็นเจ้าภาพกับการจัดงานดีๆในครั้งนี้

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล
ผลิตภัณฑ์ ครีมหน้าใสเมย์บีลีฟ ขอขอบคุณ  คุณเอก จากนิตยสาร ทีวีพูล ที่ร่วมมาเป็นกรรมการในการตัดสิน
MayBelief Boy&Girl Contest 2012 ในครั้งนี้ค่ะ

maybelief เมย์บีลีฟ กับงานประกาศรางวัล

 ผลิตภัณฑ์ ครีมหน้าใสเมย์บีลีฟ ขอขอบคุณ  คุณแพรว จากนิตยสาร Gossip ที่ร่วมมางานและเป็นสื่อมวลชนในครั้งนี้ค่ะ

ผลิตภัณฑ์ ครีมหน้าใสเมย์บีลีฟ ขอขอบคุณ  อาจารย์จันทนา อินสระ จากสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมมาเป็นกรรมการในการตัดสิน MayBelief Boy&Girl Contest 2012 ในครั้งนี้ค่ะ 
 

และนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศบางส่วนนะคะ ที่เรานำมาให้เพื่อนๆชาวเมย์บีลีฟให้ชมกัน ส่วนใครอยากชมภาพแบบเต็มๆและสามารถดาวน์โหลด
ไว้เป็นที่ระลึกได้ ง่ายๆแค่คลิ๊กเข้ามาที่นี่เลยค่ะ https://www.facebook.com/Maybelief รับรองว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้มีอีกแน่นอนค่ะ

เมย์บีลีฟ สวยได้ ปลอดภัยด้วย...ผู้ตั้งกระทู้ ฝ่ายกิจกรรม Maybelief (maybelief-dot-event-at-gmail-dot-com ) :: วันที่ลงประกาศ 2012-03-02 09:54:41


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3342577)
avatar
ฝ่ายกิจกรรมเมย์บีลีฟ

 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปงานนี้ ก็ไม่ต้องเสียดายนะคะ เพราะเมย์บีลีฟเรายังมีกิจกรรมดีๆอีกมากมาย...ให้ร่วมอีกแน่นอนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายกิจกรรมเมย์บีลีฟ วันที่ตอบ 2012-03-03 16:10:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.